UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 19/05/2021, 15:49:39 (GMT+7)

Ngày 18/05/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Yên Mô; cụ thể như sau: phía Bắc giáp huyện Hoa Lư; Phía Tây giáp thành phố Tam Điệp; phía Đông giáp huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn; phía Nam giáp huyện Nga Sơn và huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa). Quy mô diện tích lập quy hoạch: 146,09 km2

Về tính chất quy hoạch, Yên Mô là khu vực vùng kinh tế tổng hợp dịch vụ du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình; Là vùng trọng điểm khai thác phát triển du lịch của tỉnh, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hoá; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống di tích và truyền thống lịch sử lâu đời và đầu mối giao thông quan trọng kết nối Ninh Bình với tỉnh Thanh Hóa.

Dân số huyện Yên Mô năm 2020 là 120.185 người. Dự báo đến năm 2030 khoảng 148.700 người; dân số đô thị khoảng 37.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 24,9%. Dự báo đến năm 2050, khoảng 173.400 người; dân số đô thị khoảng 50.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 28,83%

Dự báo nhu cầu đất xây dựng: Đến năm 2030, dự báo đất xây dựng toàn Huyện là 1.263 ha bình quân 85 m2 /người. Đất xây dựng đô thị khoảng 370 ha bình quân 100 m2/người. Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn khoảng 893 ha, bình quân đạt khoảng 80 m2 /người; Đến năm 2050: Dự báo đất xây dựng toàn Huyện là 1.481 ha bình quân 85,4 m2 /người. Đất xây dựng đô thị khoảng 470 ha bình quân 100 m2 /người. Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn khoảng 1.011 ha, bình quân đạt khoảng 80 m2 /người.

Quyết định cũng nêu rõ chỉ tiêu dự báo phát triển vùng huyện; định hướng phát triển không gian vùng huyện; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quyết định được duyệt, công bố công khai, rộng rãi, đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Xem chi tiết Quyết định số 514/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình tại đây

Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

Nguồn bài viết : https://ninhbinh.gov.vn/ubnd-ninhbinh/4/469/39069/224393/Thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/-UBND-tinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-Yen-Mo--tinh-Ninh-Binh-den-nam-2030--tam-nhin-den-nam-2050.aspx

Tin nổi bật
Video nổi bật
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H