Bảng giá thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Bảng giá thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 29/07/2021, 15:41:39 (GMT+7)

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 513/BVĐK-KHTH về việc hướng dẫn thanh toán xét nghiệm Covid-19 và mã hóa đối với một số dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế và thuốc trong một số trường hợp đặc biệt.

Trong đó quy định giá thanh toán dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện.

bang-gia-thanh-toan-dich-vu-xet-nghiem-covid-19-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-ninh-binh

1. Đối với xét nghiệm Virus test nhanh: tính mức giá 200.000 đồng/ 1 mẫu.

 

Thực hiện theo quyết định số 1533/QĐ-BVĐK ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình về việc ban hành mức giá Test nhanh kháng nguyên Virus Sars - CoV - 2.

2. Đối với Xét nghiệm Sars - CoV - 2 Realtime RT - PCR (mẫu đơn).

Thực hiện căn cứ theo Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19), tính mức giá: 734.000 đồng/ 1 mẫu

Trong đó: 100.000 đồng là giá của việc lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm; 634.000 đồng là giá thực hiện xét nghiệm.

3. Đối với Xét nghiệm Sars - CoV - 2 Realtime RT - PCR (mẫu gộp).

Thực hiện căn cứ theo Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19; Công văn số 513/BVĐK-KHTH ngày 24/6/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thanh toán xét nghiệm Covid-19 và mã hóa đối với một số dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế và thuốc trong một số trường hợp đặc biệt; được quy định như sau:

- Mỗi mẫu chi trả thêm dịch vụ “Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm”: 100.000/mẫu.

* Trường hợp gộp 2 mẫu vào 1 xét nghiệm (số lượng 0,5):

634.000 x 0,5 = 317.000 đồng.

Tổng tiền chi trả gộp 2 mẫu: 317.000 + 100.000 = 417.000/ 1 mẫu đơn.

* Trường hợp gộp 3 mẫu vào 1 xét nghiệm (số lượng 0,3)

634.000 x 0,3 = 190.200 đồng.

Tổng tiền chi trả gộp 3 mẫu: 190.200 + 100.000 = 290.200/ 1mẫu đơn.

* Trường hợp gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm (số lượng 0,2):

634.000 x 0,2 = 126.800 đồng.

Tổng tiền chi trả gộp 5 mẫu: 126.800 + 100.000 = 226.800/mẫu.

- Lưu ý đối với các trường hợp lấy mẫu gộp:

Nguyên tắc gộp mẫu xét nghiệm (thực hiện theo Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 7/4/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2):

- Chỉ thực hiện mẫu gộp trong thời gian có dịch với mục đích giám sát dịch tễ tại cộng đồng đối với nhóm nguy cơ thấp, không có triệu chứng và có cùng yếu tố dịch tễ; cùng nơi làm việc hoặc nơi cư trú.

- Để đảm bảo độ nhạy và chính xác của xét nghiệm chỉ nên gộp tối đa 5 mẫu vào 1 xét nghiệm.

Theo benhvienninhbinh.vn

Nguồn bài viết : http://www.benhvienninhbinh.vn/bang-gia-thanh-toan-dich-vu-xet-nghiem-covid19-tai-benh-vien-da-khoa-tinh-ninh-binh

Tin nổi bật
Video nổi bật
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H