Năm 2019, kinh tế Hoa Lư tiếp tục phát triển với tốc độ cao

Năm 2019, kinh tế Hoa Lư tiếp tục phát triển với tốc độ cao

Thứ bảy, 14/12/2019, 11:13:12 (GMT+7)

Năm 2019, huyện Hoa Lư đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Để hiểu rõ hơn về kết quả phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Hoa Lư cũng như mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2020, phóng viên (PV) Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư.

Mô hình phát triển kinh tế thu hút khách du lịch ở Hoa Lư. Ảnh: Anh Tuấn

Mô hình phát triển kinh tế thu hút khách du lịch ở Hoa Lư. Ảnh: Anh Tuấn

PV: Xin đồng chí cho biết những nét chính về tình hình kinh tế- xã hội năm 2019 trên địa bàn huyện?

Đ/c Bùi Duy Quang: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là những biến động khó lường của thời tiết, dịch bệnh. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát huy truyền thống huyện Hoa Lư anh hùng và tiềm năng, thế mạnh của địa phương; được sự quan tâm lãnh đạo và đầu tư của Trung ương, của tỉnh và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong huyện; cùng với sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, của các doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nói chung và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nói riêng, đến nay huyện Hoa Lư đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó có 9/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Nổi bật là: Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao đạt 13,38%; thu ngân sách đạt trên 232 tỷ đồng, đạt 169,8 % dự toán.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, giá trị sản xuất đạt 5.473 tỷ đồng, tăng 13,76 % so với năm 2018. Du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, doanh thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ đạt 1.942 tỷ 605 triệu đồng, tăng 16,25 % so với năm 2018, doanh thu từ du lịch đạt 2.200 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản có nhiều tiến bộ, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiên tiến, đã nâng giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác lên 133 triệu đồng/ha. Sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình cánh đồng mẫu vừa và lớn được mở rộng chiếm trên 60% diện tích gieo cấy.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng kiểu mẫu và đi vào chiều sâu gắn với tái cơ cấu lại nông nghiệp, hiệu quả và thực chất, dự kiến đến hết năm 2019, huyện Hoa Lư có 7 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ; các khu, các điểm du lịch sinh thái-tâm linh; các làng nghề truyền thống như chế tác đá mỹ nghệ, thêu ren,… được duy trì và mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo ở nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 54 triệu đồng/người/năm, tăng 6,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2018. Văn hóa, xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 2,83% năm 2018 xuống còn 1,68% năm 2019 (theo tiêu chí nghèo đa chiều).

Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường.

Hiện nay, bộ mặt nông thôn của huyện Hoa Lư thực sự khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Năm 2019, huyện Hoa Lư vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

PV: Xin đồng chí Chủ tịch có thể cho biết một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính trong năm 2020 của huyện Hoa Lư?

Đ/c Bùi Duy Quang: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Hoa Lư đang phát động phong trào thi đua, lập thành tích trong tất cả các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và các lĩnh vực theo hướng thiết thực, hiệu quả và liên tục; tạo động lực, khí thế, tinh thần cách mạng, quyết tâm của toàn bộ Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tạo thế và lực mới cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Huyện tập trung triển khai hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính sau:

Một là: Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 13,9%; tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, gắn phát triển công nghiệp - TTCN, làng nghề với phát triển du lịch; hoàn thiện xây dựng cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân giai đoạn II, tiếp tục triển khai xây dựng cụm công nghiệp thêu ren Ninh Hải, khu dịch vụ sản xuất kinh doanh tại xã Ninh Giang, Ninh An, Ninh Vân làm cơ sở để thu hút các dự án có công nghệ cao, công nghệ sạch; đồng thời phát triển các ngành nghề khác như may mặc, thủ công mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng ...

Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Thực hiện tốt hơn nếp sống văn hóa, văn minh và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Phấn đấu  đón trên 6 triệu lượt khách du lịch đến địa bàn, doanh thu du lịch đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Hai là: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp sinh thái phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, gắn với nhu cầu thị trường. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình trồng rau công nghệ cao, trồng măng tây, ớt xuất khẩu, hoa phong lan, sen-Nhật, lúa nếp cau; mô hình lúa – cá, sen - cá; phát triển chăn nuôi con đặc sản như dê, cá rô Tổng Trường, cá trắm và các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Phấn đấu giá trị sản phẩm/ ha đất canh tác đạt 138 triệu đồng/ha. Triển khai đồng bộ, thực chất Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 theo tiến độ. Chỉ đạo các thôn, xóm của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tiếp tục triển khai các bước phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 15 thôn, xóm hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu theo quy định.

Ba là: Đẩy mạnh thu ngân sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư nhất là trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch, dịch vụ nhằm tạo nguồn thu bền vững; có kế hoạch và các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả hơn việc thu ngân sách từ các nguồn thu từ thuế và phí phấn đấu thu vượt dự toán trên 200 tỷ đồng.

Bốn là: Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSD đất và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề vệ sinh môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN, làng nghề đảm bảo cho phát triển du lịch. Tập trung xử lý rác thải sinh hoạt, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững.

Năm là: Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế gắn với tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo đa chiều trên địa bàn huyện. Phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn dưới 1,6%.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường công tác xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân gắn với đổi mới, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, không để các dịch bệnh xảy ra.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa, con người mới của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện tốt các công việc phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình; tổ chức, hướng dẫn thực hiện các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hoa Lư lần thứ VI (2020-2025)..

Sáu là: Nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phòng, chống bọn tội phạm nhất là trong dịp diễn ra đại hội đảng các cấp; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT.

Tăng cường củng cố quốc phòng địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng vũ trang; đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020. Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Bảy là: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai rộng rãi các thủ tục hành chính đến người dân.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài.

Tám là: Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động cách mạng, các phong trào thi đua hướng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND huyện!

Đinh Chúc (thực hiện)

Nguồn bài viết : http://baoninhbinh.org.vn/nam-2019-kinh-te-hoa-lu-tiep-tuc-phat-trien-voi-toc-do-cao-201912130826473p2c20.htm

Tin nổi bật
Video nổi bật
 • Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến thị trường quà tặng ngày lễ tình nhân valentine tại thành phố Ninh Bình năm nay vắng khách so với mọi năm.
 • 28/09/2021 Vòng tay nhân ái
  Cùng tìm hiểu câu chuyện của một cậu bé luôn khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức dù hoàn cảnh còn nhiều lắm những khó khăn, vất vả.
 • 30/09/2021 Thời sự
  Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa 15 vừa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong đó có nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đến trung tâm xã Quảng Lạc nhằm ổn định dân cư, phát triển kinh tế vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan. Nghị quyết được đông đảo cử tri, nhân dân địa phương vui mừng phấn khởi và đánh giá cao.
 • 06/10/2021 Vòng tay nhân ái
  Cùng trở lại gia đình bạn Nguyễn Thị Phương ở xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn .Nhân vật của chương trình Vòng tay nhân ái cách đây 6 năm trước. Giờ đây, Phương đã là 1 tân sinh viên tuy nhiên cuộc sống của Phương vẫn còn đó nhiều khó khăn, vất vả. Nên chương trình mong muốn tiếp tục là cầu nối để bạn Phương của chúng ta tiếp tục nhận được sự sẻ chia, giúp sức của những tấm lòng hảo tâm trên hành trình thực hiện được ước mơ của mình.
 • Thực hiện quyết định số 28 ngày 1/20/2021 của thủ tướng Chính Phủ. Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa tổ chức họp trực tuyến với bảo hiểm xã hội 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để bàn các giải pháp nhanh chóng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 • 11/10/2021 Thời sự
  Tại huyện Kim Sơn trong ngày hôm nay mặc dù trời mưa. Nhưng rất đông người dân vẫn có mặt đúng giờ tại các điểm tiêm chủng của 6 xã, thị trấn. Việc được tiêm vắc xin là niềm vui lớn giúp họ an tâm hơn trong cuộc sống và cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
 • 18/10/2021 Vòng tay nhân ái
  Sinh ra với đôi chân tật nguyền chị Nguyễn thị Hảo ở xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô không có được một cuộc sống êm đềm như bao người khác.Gia cảnh khó khăn, trong nhà lại thiếu người đàn ông trụ cột nên bao vất vả, lo toan dồn hết lên đôi vai của chị. Dù hoàn cảnh là thế, nhưng điều hạnh phúc nhất đối với chị Hảo bây giờ là chính là nhìn thấy con cái hiếu thảo, học hành chăm chỉ tiến bộ.
 • 17/10/2021 Thời sự
  Ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Công Trứ là quốc lộ 10 và đường Trần Nhân Tông là đường tránh TP Ninh Bình thuộc địa bàn TP Ninh Bình là nút giao có lưu lượng người và phương tiện đi lại đông.Đặc biệt là có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên đi qua.Tại nút giao này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
 • Không cần phải tìm điểm chụp hình ở những nơi xa xôi. Mà ngay trên quê hương mình chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được những điểm checkin lý tưởng.Chúng tối muốn giới thiệu đến mọi người một địa phương mà ở đó có những hàng cau xanh mướt, dài tít tắp.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H