1' trước Y tế
Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế, năm 2020 có 8,35% học sinh lớp 8-12 hút thuốc lá điện tử, tăng 40 lần so 2005.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H