Công việc tạm ngưng vì dịch COVID-19,Lê Xuân Sơn (Ninh Bình) đã tranh thủ chăm chút cho ban công nhà mình, tạo nên những khoảng xanh vô cùng độc đáo.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H