2h trước Thời sự
Hiện nay tình hình dịch tại các tỉnh xung quanh Ninh Bình vẫn đang diễn biến phức tạp đặc biệt là Hà Nam. Vì thế, huyện Gia Viễn đã thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H