Viết phần mềm, một cá nhân 28 tuổi tại Cầu Giấy vừa tự nguyện đóng 23 tỷ tiền thuế sau khi có thu nhập năm lên đến 330 tỷ.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H
Pantio