14h trước Giáo dục
Thực hiện Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tỉnh Ninh Bình. Ngày 9/4/2021, Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 384 về việc thông báo các môn thi của bài thi tổ hợp và thời gian tổ chức thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2021-2022.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H