08/09/2021 Y tế
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới, Sở Y tế đã có hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. Đồng thời, căn cứ vào đăng ký của các cơ sở y tế trên địa bàn đủ điều kiện test nhanh COVID-19 và xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR, Sở Y tế công bố trên địa bàn tỉnh có 31 cơ sở y tế đủ điều kiện test nhanh COVID-19 và 2 đơn vị xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H